Charytatywne

07 marca 2022

Wsparcie akcji "Pączki do rączki".  

17 grudnia 2021

Wsparcie na cel bieżącej działalności Stowarzyszenia.

17 września 2021

Wsparcie na cel działalności Stowarzyszenia.

17 lipca 2021

Wsparcie przekazane dla Zuzanny Białej na pomoc i ochronę zdrowia - zakup podnośnika sufitowego.

17 lutego 2021

Wsparcie akcji "Pączki do rączki".  

17 grudnia 2020

Wsparcie finansowe dla Zuzanny Białej na pomoc i ochronę zdrowia.

17 grudnia 2020

Wsparcie na rzecz społecznej Akcji "Serce z Opłatkiem" - organizacja Wieczerzy dla osób samotnych i bezdomnych.

17 grudnia 2020

Podziękowanie za zbiórkę słodyczy dla dzieci.

17 grudnia 2020
17 października 2020

Wsparcie na cel zakupu żonkili na Pole Nadziei.

17 kwietnia 2020

Wsparcie organizacji Koszyczków ze Święconką dla samotnych Seniorów 

17 lutego 2020

Podziękowanie dla MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie za pomoc i życzliwość oraz włączenie się w Akcję pn. "Pączki do rączki"