Fundacja ODZEW

Pomoc finansowa w celu przeciwdziałania skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy - sfinansowanie potrzeb mieszkaniowych rodziny z Ukrainy.