Kultura i działalność społeczna

17 czerwca 2016

Dofinansowanie zakupu komputerów dla Szkoły Podstawowej w Goniembicach.

17 maja 2016

Podziękowanie za zaangażowanie i udział w I Leszczyńskim Pikniku Naukowym.

17 maja 2016

Pomoc w przygotowaniu Tygodnia Ekologicznego organizowanego przez SP Nr 10 w Lesznie.

17 marca 2016

Dofinansowanie wymiany urządzeń terenowych.

17 lutego 2016

Pomoc w organizacji konkursu "Pomysł na biznes VII".

17 grudnia 2015

Wsparcie Szkoły Podstawowej w Goniembicach.

17 grudnia 2015

Podziękowanie od Prezydenta Miasta Leszna za udział w akcji AOL.

17 listopada 2015

Doposażenie oddziału przedszkolnego.

17 listopada 2015

Wsparcie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

17 października 2015

Wystawa fotograficzna.

17 października 2015

Wsparcie XXXIV edycji konkursu "Konfrontacje". 

17 sierpnia 2015

W ramach projektu CSR odbył się wyjazd dzieci do Afrykarium. W strategii przedsiębiorstwa ważne jest uwzględnianie aspektów społecznych i ochrony środowiska oraz tworzenie i utrzymywanie dobrych relacji z interesariuszami. Działanie zgodnie z tą zasadą nosi miano społecznej odpowiedzialności biznesu, czyli CSR (z ang. Corporate Social Responsibility). Powyższa koncepcja jest bliska także naszej Spółce. W ramach działań CSR, razem z Gminą Święciechowa - jednym z udziałowców Spółki, zrealizowaliśmy projekt pn. "Wodny Świat". Akcję skierowaliśmy do dzieci z Gminy Święciechowa oraz z Leszna. Pracownicy MPWiK oraz opiekunki ze świetlicy socjoterapeutycznej w Henrykowie - Pani Dorota i Pani Maria, zebrali grupę dzieci, które wyjechały poznać egzotyczną faunę Afryki. We wrocławskim Afrykarium dzieci zobaczyły stworzenia jezior, rzek i oceanów tzw. Czarnego Lądu. Dzieci wróciły zachwycone. Wiele dzieci przyznało, że nigdy nie były ani w ZOO, ani we Wrocławiu. Dziękujemy Gminie Święciechowa za współpracę, a Paniom: Dorocie, Marii i Monice za pomoc i opiekę nad dziećmi w czasie wyjazdu.

×