Regulamin udzielania zamówień

Regulamin określa zasady udzielania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie  zamówień na usługi, dostawę towarów oraz roboty budowlane.

×