Rozstrzygnięcia postępowań

Dodano 17 maja 2022 Rozstrzygnięcie postępowania pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Usługowej w Wilkowicach" czytaj więcej Dodano 28 kwietnia 2022 Unieważnienie postępowania pn.:„Budowa zbiornika wody czystej o pojemności 500 m3 na terenie SUW Lipno (ul. Ogrodowa 1, Lipno) wraz z rozbiórką wskazanych obiektów i wycinką drzew” czytaj więcej Dodano 27 kwietnia 2022 Rozstrzygnięcie postępowania pn.: „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku w ramach zadania pn.: „Budowa budynku sanitarno-szatniowego z częścią biurową jako budynek energooszczędny na terenie sie czytaj więcej Dodano 20 kwietnia 2022 Rozstrzygnięcie postepowania pn.: "Przebudowa sieci wodociągowej DN300 w ul. Dożynkowej w Lesznie - etap I" czytaj więcej Dodano 08 kwietnia 2022 Rozstrzygnięcie postępowania pn.: "Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Pl. Obrońców Warszawy w Lesznie" czytaj więcej Dodano 07 kwietnia 2022 Rozstrzygnięcie postępowania pn.: "Odbiór i zagospodarowanie w celach rolniczych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków dla miasta Leszna położonej w Henryk czytaj więcej Dodano 28 marca 2022 Rozstrzygnięcie postępowania pn.: „Zakup nowych wodomierzy i modułów do radiowego odczytu na 2022 r.” czytaj więcej Dodano 22 marca 2022 Unieważnienie postępowania pn:„Dostawa pojazdu ciężarowego 3-osobowego z silnikiem spalinowym typu wywrotka o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t w ilości 1 szt. z finansowaniem w formie leasingu" czytaj więcej Dodano 17 marca 2022 Unieważnienie postępowania pn.: ,,Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Pl. Obrońców Warszawy w Lesznie" czytaj więcej Dodano 09 marca 2022 Rozstrzygnięcie postępowania pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej, Świerkowej, Jodłowej, Sosnowej i Przylesie w Przybyszewie – etap I" czytaj więcej Dodano 12 stycznia 2022 Rozstrzygnięcie postępowania pn.: "Sukcesywny zakup wapna do higienizacji osadów ściekowych" czytaj więcej Dodano 12 stycznia 2022 Rozstrzygnięcie postępowania pn.: "Ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej działalności gospodarczej dla MPWiK Sp. z o.o. Leszno” czytaj więcej