Rozstrzygnięcia postępowań

Dodano 08 maja 2024 Rozstrzygnięcie postepowania pn: "Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Energetyków w Lesznie" czytaj więcej Dodano 08 maja 2024 Rozstrzygnięcie postępowania pn: "Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szybowników w Lesznie", realizowanej w ramach zadania pod nazwą: "Budowa ulicy Szybowników w Lesznie" czytaj więcej Dodano 03 kwietnia 2024 Unieważnienie postępowania pn.: „Wymiana zbiornika PIX wraz z wykonaniem niezbędnej modernizacji budynku przyległego" czytaj więcej Dodano 26 marca 2024 Rozstrzygnięcia postępowania pn.: „Zakup wraz z dostawą koagulantu PAX 18 przeznaczonego do zwalczania bakterii nitkowatych na Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie” czytaj więcej Dodano 05 marca 2024 Unieważnienie postępowania pn.: „Wymiana zbiornika PIX wraz z wykonaniem niezbędnej modernizacji budynku przyległego" czytaj więcej Dodano 05 marca 2024 Rozstrzygnięcia postępowania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie w celach rolniczych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków dla miasta Leszna położonej w Henryk czytaj więcej Dodano 29 lutego 2024 Rozstrzygnięcie postępowania pn.: "Zakup nowych wodomierzy i modułów do radiowego odczytu na 2024 r." czytaj więcej Dodano 19 stycznia 2024 Rozstrzygnięcie postępowania pn.: "Przebudowa ul. Racławickiej w Lesznie" czytaj więcej Dodano 20 grudnia 2023 Rozstrzygnięcie postępowania pn.: "Inspekcje CCTV nowych, planowanych i istniejących sieci kanalizacyjnych" czytaj więcej Dodano 19 grudnia 2023 Rozstrzygniecie postepwania pn. „Ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej działalności gospodarczej oraz komunikacyjne dla MPWiK Leszno Sp. z o.o. w latach 2024 - 2025” czytaj więcej Dodano 20 listopada 2023 Unieważnienie postępowania pn.: „Ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej działalności gospodarczej oraz komunikacyjne dla MPWiK Leszno Sp. z o.o. w latach 2024 - 2025” czytaj więcej Dodano 09 listopada 2023 Rozstrzygnięcie postępowania pn. : „Wykonanie otworu zastępczego S4 bis na Stacji Uzdatniania Wody Strzyżewice” czytaj więcej