Zakres działalności

Laboratorium wykonuje badania monitoringowe w zakresie badań fizyko-chemicznych oraz mikrobiologicznych:

 • wody
 • ścieków
 • osadów ściekowych
 • osadu czynnego

Laboratorium prowadzi:

 • kontrolę procesu technologicznego na stacjach uzdatniania wody i Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie
 • kontrolę jakości wody dostarczanej do sieci i bezpośrednio do konsumenta
 • kontrolę jakości odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i do wód powierzchniowych na zgodność z obowiązującymi przepisami

Laboratorium wykonuje badania dla Klientów indywidualnych:

 • wody pobieranej z własnych ujęć(studnie)
 • wody z instalacji wewnętrznej - odbiory budynków,  celem oceny jej przydatności do spożycia na potrzeby wydania Zaświadczenia przez PSSE/ Inspekcja Nadzoru Budowlanego
 • wody z instalacji wewnętrznej – szkoły, przedszkola, hotele, gastronomia 

dla Klientów instytucjonalnych:

 • wody uzdatnionej oraz z sieci wodociągowej
 • wody basenowej oraz wody na pływalniach
 • ścieków przemysłowych celem oceny ich składu fizyko-chemicznego, w tym również metali ciężkich
 • osadów ściekowych- ocena wskaźników fizyko-chemicznych, zawartości metali, obecność jaj pasożytów jelitowych oraz Salmonelli sp.