Budowa zbiornika wody czystej dla Stacji Uzdatniania Wody w Lipnie

 

W celu zapewnienia w przyszłości bezpieczeństwa i niezawodności dostaw wody dla Mieszkańców Lipna i regionu zrealizowano kolejne bardzo ważne zadanie inwestycyjne w Wodociągach Leszczyńskich.

Niezbędnym krokiem w celu zapewnienia niezawodności dostaw wody było zwiększenie retencji poprzez wybudowanie pierwszego zbiornika wody czystej i podłączenie go do stacji kontenerowej.

Zgodnie z założeniami koncepcyjnymi i projektowymi wybudowany został pierwszy z docelowo dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 500 m3 (wysokość 6 m, średnica 12 m),łącznie powstanie więc na terenie Stacji 1000 m3 pojemności w dwóch zbiornikach.

W wyniku postępowania przetargowego podpisano umowę z firmą HMB Sp. z o.o. z siedzibą w Witaszyczkach.

Wartość kontraktu wyniosła 1 mln 270 tys. zł netto.

Zakres zamówienia obejmował m.in. budowę jednego, jednokomorowego, żelbetowego zbiornika wody czystej ZR1 o pojemności 500 m3 oraz rozbiórkę wskazanych obiektów (w tym starej stacji uzdatniania wody). 

Inwestycja, która rozpoczęła się z końcem grudnia 2022 roku, przebiegała zgodnie z harmonogramem. 

Z dniem 23 czerwca został przeprowadzony odbiór końcowy i podpisano protokół końcowy realizacji zadania.

Zbiornik został włączony w eksploatację i służy mieszkańcom.