Awarie i planowane wyłączenia wody

 

 

Planowe wyłączenie wody Planowana data20 maja 2022 Planowana dataLeszno ulica: Źródlana, Ustronie, Henrykowska   Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie, zawiadamia, że: w dniu 23.05.2022 r. w godz. od 11:00 do 14:00 nastąpi czasowe wyłączenie dopływu wody do nieruchomości w Lesznie przy ulicy: Źródlanej, Ustronie oraz Henrykowskiej (na odcinku od Źródlanej do Rzemieślniczej).   Powyższe spowodowane jest koniecznością wykonania niezbędnych prac związanych z siecią wodociągową.   Za zakłócenia w dostawie wody MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie przeprasza odbiorców.   Prosimy o zgromadzenie sobie zapasów wody do celów socjalno-bytowych.   Jednocześnie zaznaczamy, że wykonanie niezbędnych prac spowodować może chwilowe pogorszenie jakości wody oraz utrudnienia w ruchu drogowym.   W przypadku pytań, prosimy o kontakt z MPWiK pod numerami telefonów: 994 lub 65 529-83-38                    Pracę wykonywać będzie: MPWiK Sp. z.o.o. ul .Lipowa 76A 64-100 Leszno Planowe wyłączenie wody. Planowana data19 maja 2022 Planowana dataLeszno-ul.pl.Obrońców Warszawy. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o.w Lesznie zawiadamia ,że w dniu 23 i 24.05.2022 r w godz.od 9.00 do 14.00 nastąpi czasowe wyłączenie dopływu wody do nieruchomości w Lesznie przy ul. pl. Obrońców Warszawy od nr. 14 do nr. 26 oraz sklep SPOŁEM w Lesznie. Powyższe spowodowane jest koniecznością wykonania niezbędnych prac związanych z siecią wodociągową. Za zakłócenia w dostawie wody MPWiK w Lesznie przeprasza odbiorców. Prosimy o zgromadzenie sobie zapasów wody do celów socjalno-bytowych. Jednocześnie zaznaczamy,że wykonanie niezbędnych prac spowodować może chwilowe pogorszenie jakości wody oraz utrudnienia w ruchu drogowym. W przypadku pytań prosimy o kontakt z MPWiK pod nr.tel. 994 lub 65 529 83 38. Pracę wykonywać będzie : Giera Inżyneria Środowiska Mateusz Giera ul.Okrężna 7 ,64-100 Leszno Tel.508-148-541