Charytatywne

24 lutego 2023

Wsparcie akcji charytatywnej "Pączki do rączki" oraz podziękowanie za udział w akcji. 

27 grudnia 2022

Wsparcie na cel bieżącej działalności Stowarzyszenia.

30 września 2022

Wsparcie na rzecz działalności statutowej Stowarzyszenia.

21 września 2022

Przekazanie bidonów z logotypem "Pijemy leszczyńską kranówkę" dla dzieci w ramach cegiełek przeznaczonych na piknik charytatywny dla Julki i Szymka.

07 marca 2022

Wsparcie akcji "Pączki do rączki".  

17 grudnia 2021

Wsparcie na cel bieżącej działalności Stowarzyszenia.

17 września 2021

Wsparcie na cel działalności Stowarzyszenia.

17 lipca 2021

Wsparcie przekazane dla Zuzanny Białej na pomoc i ochronę zdrowia - zakup podnośnika sufitowego.

17 lutego 2021

Wsparcie akcji "Pączki do rączki".  

17 grudnia 2020

Wsparcie finansowe dla Zuzanny Białej na pomoc i ochronę zdrowia.

17 grudnia 2020

Wsparcie na rzecz społecznej Akcji "Serce z Opłatkiem" - organizacja Wieczerzy dla osób samotnych i bezdomnych.

17 grudnia 2020

Podziękowanie za zbiórkę słodyczy dla dzieci.