Kredyt inwestycyjny

W dniu 15 października 2020 roku Spółka podpisała umowę kredytu inwestycyjnego z przeznaczeniem finansowania nakładów netto związanych z budową budynku sanitarno – szatniowego z częścią biurową jako budynek energooszczędny na terenie siedziby MPWiK przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujących w granicach działki”.

Termin realizacji robót budowlano-montażowych: 

18.11.2020 r. – 01.07.2022 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 

7.123.222,31 zł

Kwota kredytu: 

6.000.000,00 zł