Informacje dla klientów

Przyjmowanie próbek do badań:

od poniedziałku do czwartku w godzinach: 7.00 – 15.00

oraz w piątki w godzinach: 7:00 – 11:00

Wytyczne dla Klientów, którzy sami pobierają i transportują próbki do  badań:

Za prawidłowo transportowane próbki uważa się takie, które zostały dostarczone do Laboratorium w torbie chłodniczej, w której temperatura była niższa bądź równa temperaturze pobranej próbki. Dla próbek do badań mikrobiologicznych dopuszczalne jest  transportowanie próbek w temperaturze:
(2,0 ÷ 8,0)°C.

Próbki w trakcie transportu nie powinny ulec procesowi  ogrzania.

W przypadku, gdy Klient sam dostarcza próbki do badań, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość poboru i transportu próbek.