Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Sieć wodociągowa

Sieć wodociągowa obsługiwana przez Spółkę (dane wg sprawozdania do GUS za rok 2023):

 • 21,6 km magistral wodociągowych
 • 299,4 km sieci rozdzielczej
 • czynne przyłącza wodociągowe do budynków: 12 889 szt.
 •  

W tym:

 • na terenie m. Leszna znajduje się 176,3 km sieci wodociągowej (w tym 21,6 km sieci magistralnej i 154,7 km sieci rozdzielczej) i 9 276 szt. przyłączy;
 • na terenie gm. Lipno znajduje się 116,4 km sieci wodociągowej i 3 150 szt. przyłączy;
 • na terenie gm. Święciechowa znajduje się 28,3 km sieci wodociągowej i 463 szt. przyłączy. 

Sieci wybudowane są z żeliwa, PVC PP, PE w średnicach 80 mm - 800 mm

Przyłącza wybudowane są ze stali, Pb, PVC, PE, PP w średnicach 25 mm - 150 mm

Sieć kanalizacyjna

Sieć kanalizacyjna obsługiwana przez Spółkę (dane wg sprawozdania do GUS za rok 2023):

 • 52,7 km sieci ogólnospławnej
 • 374,0 km sieci sanitarnej (rozdzielczej)
 • czynne przyłącza kanalizacji sanitarnej: 10 785 szt.

W tym:

 • na terenie m. Leszna znajduje się 52,7 km kanalizacji ogólnospławnej i 203.6 km kanalizacji sanitarnej oraz 7 981 szt. przyłączy;
 • na terenie gm. Lipno znajduje się 56,4 km kanalizacji sanitarnej i 1 313 szt. przyłączy;
 • na terenie gm. znajduje się 114 km kanalizacji sanitarnej i 1 491 szt. przyłączy.

Sieci wykonane są z rur kamionkowych, betonowych żelbetowych, PVC, PP, PE, o kształtach jajowym, kołowym, dzwonowym, kwadratowym.

Spółka zajmuje się też eksploatacją i konserwacją sieci kanalizacji deszczowej stanowiącej własność miasta Leszna.