Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Sieć wodociągowa

Sieć wodociągowa obsługiwana przez Spółkę (dane wg sprawozdania do GUS za rok 2022):

 • 21,6 km magistral wodociągowych
 • 292,4 km sieci rozdzielczej
 • czynne przyłącza wodociągowe do budynków: 12 600 szt.

W tym:

 • na terenie m. Leszna znajduje się 177 km sieci wodociągowej (w tym 21,6 km sieci magistralnej i 155,4 km sieci rozdzielczej) i 9 122 szt. przyłączy;
 • na terenie gm. Lipno znajduje się 112,8 km sieci wodociągowej i 3 033 szt. przyłączy;
 • na terenie gm. Święciechowa znajduje się 24,2 km sieci wodociągowej i 445 szt. przyłączy. 

Sieci wybudowane są z żeliwa, PVC PP, PE w średnicach 80 mm - 800 mm

Przyłącza wybudowane są ze stali, Pb, PVC, PE, PP w średnicach 25 mm - 150 mm

Sieć kanalizacyjna

Sieć kanalizacyjna obsługiwana przez Spółkę (dane wg sprawozdania do GUS za rok 2022):

 • 52,7 km sieci ogólnospławnej
 • 359,0 km sieci sanitarnej (rozdzielczej)
 • czynne przyłącza kanalizacji sanitarnej: 10 539 szt.

W tym:

 • na terenie m. Leszna znajduje się 52,7 km kanalizacji ogólnospławnej i 204 km kanalizacji sanitarnej oraz 7 835 szt. przyłączy;
 • na terenie gm. Lipno znajduje się 55 km kanalizacji sanitarnej i 1 263 szt. przyłączy;
 • na terenie gm. Święciechowa znajduje się 100 km kanalizacji sanitarnej i 1 441 szt. przyłączy.

Sieci wykonane są z rur kamionkowych, betonowych żelbetowych, PVC, PP, PE, o kształtach jajowym, kołowym, dzwonowym, kwadratowym.

Spółka zajmuje się też eksploatacją i konserwacją sieci kanalizacji deszczowej stanowiącej własność miasta Leszna.