BHP jest dla nas ważne

Otrzymalismy podziękowania za popularyzacje bezpieczeństwa i wzięcie udziału w Wielkopolskich Obchodach Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. 

 

 

Kwestie bezpieczeństwa w pracy to dla Wodociągów Leszczyńskich priorytet, dlatego z chęcią wzięliśmy udział w wydarzeniu zorganizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu pod hasłem "Dzień bezpieczeństwa. Dziś! Jutro! Zawsze!".

27 kwietnia 2022 r. gościliśmy Inspektora leszczyńskiego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy Pana Piotra Andrzejewskiego. Grupa naszych Pracowników wysłuchała ciekawej prelekcji na temat kwestii bezpieczeństwa i zagrożeń wypadkowych podczas prac charakterystycznych dla naszej branży.

Tematyka obchodów obejmowała pracę na wysokościach, wypadkowość przy pracach na wysokości, czy sposoby ochrony przed ryzykiem upadku z wysokości, a także prezentację metod zabezpieczania się przy pracy na wysokości w tym:
- wchodzenie na konstrukcje kratowe, po drabinie włazowej, pracę na rusztowaniach (wykorzystanie urządzeń typu ABM-2L oraz urządzeń samozaciskowych i samohamownych wraz z drążkiem teleskopowym).

Ważnym tematem była ewakuacja z głębokości (wykorzystanie zestawu do prac głębokościowych LIFTER).

Następnie odbyło się szkolenie praktyczne dla Pracowników Działu Eksploatacji, Produkcji wody oraz Oczyszczalni ścieków, które przeprowadziła firma ATEST Piotr Sosnowski.

Warto dodać, że 28 kwietnia został ustanowiony Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, a także Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

 

×