Światowy Dzień Wody - 22 marca 2022

W 1992 roku w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło dzień 22 marca Światowym Dniem Wody.

Każdego roku obchody są poświecone konkretnemu tematowi. W 2022 roku dotyczy on wód podziemnych i brzmi "Wody podziemne - uczynić niewidzialne widzialnym" (ang. "Groundwater - making the invisible visible").

Jest to bardzo istotny temat dla nas. Warto zaznaczyć, że Wielkopolska jest zaliczana do najbardziej deficytowych w wodę regionów kraju. Zatem powinniśmy otoczyć szczególną troską zasoby wodne w otaczajacym nas środowisku. Pamiętajmy też, że leszczyńska kranówka jest produkowana z wody czerpanej z ujęć głębinowych, z pokładów trzeciorzędowych i czwartorzędowych Sandru leszczyńskiego.

Nasze studnie mają głębokość od ok. dwudziestu pięciu metrów do ponad stu metrów. Najgłębszą jest studnia znajdująca się w Gminie Lipno - ma głębokość 149 m. Woda surowa zostaje uzdatniona, czyli poddana procesom napowietrzania i filtracji, w których pozbywamy się z niej nadmiaru związków żelaza i manganu. Woda trafia poprzez sieć wodociągową do mieszkańców. Woda jest pod stała kontrolą. Nad jej jakością czuwają dział Produkcji i Dział Laboratorium Wodociągów Leszczyńskich. Leszczyńska kranówka jest bogata w cenne minerały, które są niezbędne dla funkcjonowania organizmu człowieka. Woda to cenny skarb, o który należy dbać i chronić go.

Ważna jest kwestia bioretencji. W tym zakresie pomocne są łąki kwietne. Łąka kwietna zdobi co roku teren przy Stacji Uzdatniania Wody Zaborowo, a niebawem także skwer przy ul. Lipowej w Lesznie, gdzie powstała ścieżka edukacyjna.

Zapraszamy do świętowania Światowego Dnia Wody razem z nami!  

Więcej na temat Światowego Dnia Wody także tutaj: World Water Day | World Water Day 2022 (źródło grafiki pn. Ground water - making the invisible visible)