Budowa zbiornika wody czystej dla Stacji Uzdatniania Wody w Lipnie

W Lipnie powstała nowoczesna mobilna, kontenerowa Stacja Uzdatniania Wody, a za nią wyrasta pierwszy z dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 500 m3 każdy. 

Aktualne prace realizowane przez Wykonawcę dotyczyły zbrojenia i zalewania stropu. Następnym etapem będzie napełnienie zbiornika do prób szczelności. Wszystkie prace są wykonywane zgodnie z założonym harmonogramem, a termin zakończenia budowy zbiornika wody czystej podtrzymywany jest na początek czerwca bieżącego roku.   

Poza opisanymi wyżej pracami trwajacymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Lipnie zrealizowalismy także modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Radomicku oraz uruchomiliśmy stację podnoszenia ciśnienia w Targowisku. Ponadto przyszłości w Lipnie powstanie nowa Stacja Uzdatniania Wody o jeszcze większej wydajności. Doprowadzimy do niej wodę z ujęć czwartorzędowych ze Smyczyny.  

Sukcesywnie rozwijamy naszą infrastrukturę wodociągową w Gminie Lipno, aby na kolejne kilkadziesiąt lat zapewnić jej Mieszkańcom jak najwyższą wydajność i bezpieczeństwo dostaw wody - także w okresach suchych i gorących, gdy zapotrzebowanie na wodę jest największe, a także aby spełniać restrykcyjne wymogi jakościowe.