Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie

Na mocy Porozumienia o współpracyZespołem Szkół Nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie obejmujemy patronat nad Technikum inżynierii sanitarnej oraz Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 

"Zespół Szkół nr 4 w Lesznie dostrzega potrzebę ustawicznego podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego. Szczególnie istotna jest w tym zakresie konieczność praktycznego kształcenia uczniów klas technicznych. W związku z powyższym pożądane jest zapewnienie odpowiednich jednostek, w których uczniowie będą mogli realizować praktyki zawodowe na wysokim poziomie. Co ważne również, wspieranie kształcenia przyszłych kadr jest jednym z fundamentów działalności CSR Wodociągów Leszczyńskich, która opiera się m.in. na współpracy z instytucjami oświatowymi. MPWiK w Lesznie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, wspiera szkoły branżowe miasta Leszna w zakresie organizacji praktyk zawodowych. Spółka stawia na młodych i wykwalifikowanych uczniów szkół branżowych, którzy będą mogli zasilić w przyszłości zespół Wodociągów Leszczyńskich, co przełoży się na rozwój firmy oraz zapewni odpowiedni poziom świadczonych usług. Współpraca podjęta przez Zespół Szkół nr 4 w Lesznie oraz leszczyńskie Wodociągi ma na celu tworzenie możliwości ścisłego powiązania kształcenia teoretycznego z praktyką zawodową." informuje Prezes Zarządu MPWiK Rafał Zalesiński. 

W ramach współpracy Szkoła i Wodociągi Leszczyńskie będą:

  • wspierać i promować kształcenie zawodowe,
  • współdziałać na rzecz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego,
  • dostosowywać kierunki i efekty kształcenia do wymogów rynku pracy,
  • ułatwiać wejście ucznia na rynek pracy i uczestniczenie w nim w trakcie procesu kształcenia zawodowego,
  • współpracować w zakresie tworzenia programu nauczania i dodatkowych umiejętności zawodowych,
  • wymieniać informacje na temat nowości technicznych i technologicznych,
  • organizować praktyki dla uczniów Szkoły przy wykorzystaniu nowoczesnych maszyn i urządzeń,
  • realizować inne przedsięwzięcia uzgodnione pomiędzy stronami Porozumienia.

Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.