Startuje nasza nowa ważna inwestycja

Ruszamy z nową inwestycją - budową trzech zbiorników buforowych na kanalizacji ogólnospławnej na terenie siedziby Wodociągów w Lesznie.

W poniedziałek 31 lipca 2023 r. Prezes Zarządu wraz z Główną Księgową-Prokurent Spółki, podpisali umowę z firmą P.H.U. Chod-Dróg Przemysław Andrzejewski z siedzibą w Krobi, dotyczącą budowy trzech podziemnych zbiorników buforowych na terenie leszczyńskich Wodociągów przy ul. Lipowej w Lesznie.

Zakres zadania obejmuje budowę trzech żelbetowych, prefabrykowanych zbiorników retencyjnych o pojemności 2000 m3 każdy (zatem łącznie powstanie 6000 m3 retencji) na istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej, wraz z budową niezbędnych komór, studni i kanałów kanalizacyjnych.

Inwestycja ta zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo pracy części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Henrykowie.

Celem zadania jest przetrzymanie i opóźnienie spływu ścieków komunalnych wraz z wodami opadowymi z terenu Miasta Leszna, dopływających do oczyszczalni ścieków w Henrykowie w trakcie intensywnych opadów deszczu. Budowa zbiorników pozwoli wyrównać przepływy w kolektorze o średnicy 1800 mm doprowadzającym ścieki do oczyszczalni, co w znacznym stopniu umożliwi kontrolowanie pracy części mechanicznej oczyszczalni, nie powodując jej przeciążenia. W przyszłości chcemy także odzyskiwać tu ciepło ze ścieków.

Termin realizacji wynosi 18 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą tj. do dnia 31.01.2025 roku.
Wartość umowy wynosi 12 mln 800 tysięcy złotych netto, a termin gwarancji jakości to aż 96 miesięcy.