Światowy Dzień Wody

22 marca to szczególny dzień - obchodzimy Światowy Dzień Wody.


Świętuj i baw się razem z nami - zgarnij książeczkę edukacyjną EKO PRZYSTANEK.   
Zapraszamy do zabawy na naszego fb.
Zapraszamy również do Wodociągów Leszczyńskich przy ulicy Lipowej 76A, na placu obok budynku A (przy Biurze Obsługi Klienta) można obejrzeć pamiątkową #wystawę „120  -lecie Wodociągów Leszczyńskich”.
Mamy nadzieję, że przygotowana wystawa przypomni oraz umożliwi zapoznanie się z ciekawymi i pięknymi kartami historii Wodociągów Leszczyńskich oraz będzie intrygującą podróżą w czasie.  
Życzymy interesującej lektury oraz samych pozytywnych wrażeń.
Zachęcamy serdecznie. 
Kilka informacji na temat Światowego Dnia Wody:   
- Ustanowiony został w 1992 r. podczas Konferencji ds. Środowiska i Rozwoju Narodów Zjednoczonych i zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
- Ma przypominać o roli wody dla człowieka i uświadamiać nam, że bez wody nie ma życia.

- Hasłem przewodnim tegorocznego Światowego Dnia Wody jest PRZYSPIESZENIE ZMIAN w celu rozwiązania kryzysu wodnego i sanitarnego.
Pamiętajmy, że woda wpływa na życie każdego z nas i należy podejmować działania zmieniając sposób w jaki używamy i zużywamy wodę oraz zarządzamy nią. Każdy z nas odgrywa istotną rolę w świecie, dlatego należy dbać o wodę i chronić jej zasoby.
W związku z tym Wodociągi Leszczyńskie systematycznie prowadzą edukację ekologiczną w szczególności dzieci i młodzieży, której celem jest promowanie szacunku dla środowiska naturalnego, szczególnie dla najcenniejszego zasobu na naszej planecie jakim jest woda, oraz pobudzenie zachowań proekologicznych.


DBAJMY O WODĘ I CHROŃMY JEJ ZASOBY!

×