Wodociagi Leszczyńskie wzięły udział w Targach Pracy organizowanych przez Politechnike Poznańską

Wodociągi Leszczyńskie wzięły udział w Targach Pracy na Politechnice Poznańskiej, które są organizowane od 1996 r. i są jednym z największych przedsięwzięć tego typu na rynku pracy i wśród poznańskiej społeczności akademickiej.

Idea 3W Banku Gospodarstwa Krajowego koncentruje się na 3 kluczowych zasobach będących fundamentem życia na ziemi: wodzie, wodorze i węglu (3W).

Wodociągi Leszczyńskie dołączyły w sierpniu 2022 r. do Idea 3W w obszarze wody.

Celem 3W jest wspieranie świata nauki, biznesu i administracji w rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle, energetyce i medycynie, a także budowanie i integrowanie społeczności utalentowanych naukowców, ambitnych studentów, odważnych przedsiębiorców, wizjonerskich organizacji pozarządowych i odpowiedzialnych przedstawicieli sektora publicznego, instytucji finansowych oraz aktywizowanie społeczeństwa.

Cytując słowa Pana Dyrektora Departamentu 3W w BGK Adama Żelezika: „Inicjatywa 3W nieustannie się rozwija i rośnie w siłę. Do naszego ekosystemu dołączyło już ponad siedemdziesiąt organizacji, które działają w obszarach wody, wodoru i węgla. To pokazuje jak ogromny potencjał tkwi w sektorze 3W”.

Dziękujemy za owocne spotkanie przy stanowisku IDEA 3W. Bardzo interesujące, ciekawe i miłe rozmowy z naszymi przedstawicielkami Wodociągów Leszczyńskich: Panią Kierownik Działu Edukacji i Obsługi Zarządu oraz Panią Pełnomocnik Zarządu ds. zarządzaniami zasobami ludzkimi prowadzili studenci w zakresie realizacji praktyk zawodowych oraz możliwości przyszłej współpracy.