Wodociągi Leszczyńskie w lokalnej prasie

Aktualne inwestycje, nowa strategia, zmiana nazwy oraz plany na przyszłość to tematy wywiadu z Prezesem Zarządu Wodociągów Leszczyńskich Panem Rafałem Zalesińskim.

Polecamy lekturę artykułów w najnowszych wydaniach:

  • Gazety ABC;
  • Panoramy Leszczyńskiej.  

1 1

2 2

3 3