KOMUNIKAT: (Uwaga: Aktualizacja komunikatu z godz.10:20) Zamknięcie drogi w Lesznie - ul. Lipowa na odcinku od ul. Leszczyńskich do ul. Obrońców Lwowa

[Aktualizacja z dn. 31.10.2023 r. godz. 10:28]: Zawiadamiamy, że: dnia 31.10.2023 r. od godziny 10:20 nastąpiło włączenie do ruchu drogowego ul. Lipowej na odcinku od Leszczyńskich do ul. Obrońców Lwowa. 

 

Zawiadamiamy, że dnia 31.10.2023 r. w godzinach 8:00 do 22:00 nastąpi wyłączenie z ruchu drogowego w Lesznie ulicy Lipowej na odcinku od ul. Leszczyńskich do ul. Obrońców Lwowa.

Powyższe spowodowane jest koniecznością wykonania niezbędnych prac związanych z awarią sieci kanalizacji sanitarnej.

Jednocześnie zaznaczamy, że wykonanie ww. prac jest niezbędne do prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacyjnej.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z MPWiK pod numerami telefonów: 994 lub 65 529-83-38

Pracę wykonywać będzie:
MPWiK Sp. z o.o.
ul. Lipowa 76a
64-100 Leszno