Żeby woda nas naprawdę zajmowała

Polecamy serdecznie lekturę artykułu, który ukazał się na łamach czasopisma Wodociągi Polskie [nr 25 (79)/2023] i dotyczy naszych działań na polu edukacji ekologicznej w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu CSR.