Kultura i działalność społeczna

03 września 2022

Udostępnienie przestrzeni Wieży Ciśnień przy ul. Poniatowskiego w Lesznie w celu organizacji wydarzeń LUFA Festiwal.

21 września 2022
11 sierpnia 2022

Wsparcie udzielone na cel wyjazdu do USA uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Młodzież z Leszna będzie reprezentować Polskę w prestiżowym rajdzie rowerowym oragnizowanym przez organizację non-profit Gold Star Mission oraz Gwardię Narodową Illinois..  

11 sierpnia 2022

Darowizna na cele statutowe w zakresie edukacji.

21 lipca 2022

Wsparcie dot. Warsztatów Jazzowych w Lesznie.

15 czerwca 2022

Podziękowania za pomoc w organizacji konkursu "Pomysł na biznes XIII".

27 maja 2022

Wsparcie finansowe na remont Sali edukacyjnej w Przedszkolu.  

27 maja 2022

Wsparcie na cel zakupu nagród w Festynie Rodzinnym.

01 czerwca 2022

Wsparcie na rzecz zagospodarowania terenu przy Zespole Szkoł Rolniczo-Budowlanych w Lesznie jako strefa nauki i relaksu dla dzieci z niepełnosprawnościami.  

01 czerwca 2022

Pomoc finansowa w celu przeciwdziałania skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy - sfinansowanie potrzeb mieszkaniowych rodziny z Ukrainy.

29 kwietnia 2022

Pomoc finansowa w celu przeciwdziałania skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy - sfinansowanie potrzeb mieszkaniowych rodziny z Ukrainy.

18 grudnia 2021

Wsparcie udzielone celem modernizacji bloku C w szkole (sale lekcyjne, sprzęt multimedialny).