Mikroinstalacja fotowoltaiczna na SUW Karczma Borowa

Projekt techniczny mikroinstalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody Karczma Borowa w Lesznie zlecony przez Jednostkę Realizującą Projekt MPWiK został zrealizowany w terminie lipiec – wrzesień 2020r. Analiza dostępności terenu i możliwości lokalizacyjnych na terenie działki stacji uzdatniania wody oraz przyjęte założenie konsumpcji całej wyprodukowanej energii na własne potrzeby pozwoliło na dobór mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6kWp.

Pod koniec 2020 roku Wodociągi Leszczyńskie ogłosiły postępowanie przetargowe na dostawę, montaż i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody Karczma Borowa w Lesznie. W trakcie postępowania wpłynęło 18 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ELSETT zielone technologie Sp. z o.o z Leszna.  W dniu 05.02.2021 r. podpisano umowę z firmą na kwotę 108 876,40 zł netto. Termin realizacji inwestycji: do dnia 30.04.2021 r. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków własnych Spółki.

Szacowana roczna produkcja energii elektrycznej jest na poziomie ponad 38 MWh i ma być skonsumowana na potrzeby własne, tym samym ograniczone zostaną koszty zakupu energii z sieci elektroenergetycznej.

Cieszymy się, że kolejna leszczyńska firma inwestuje w energie odnawialną przyczyniając się tym do ochrony środowiska. Jako lokalna firma z wieloletnim doświadczeniem w instalacjach fotowoltaicznych jesteśmy dumni, iż mogliśmy brać udział w realizacji tego projektu – dodaje Paweł Grześkowiak, General Manager, przedstawiciel ELSETT zielone technologie.