Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Strzyżewicach - częściowa wymiana orurowania i armatury filtrów ciśnieniowych wraz z automatyką i sterowaniem - Etap II

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Strzyżewicach - częściowa wymiana orurowania i armatury filtrów ciśnieniowych wraz z automatyką i sterowaniem - Etap II

Realizujemy II etap modernizacji naszej największej stacji uzdatniania wody, zaopatrującej Miasto Leszno w wodę, czyli SUW Strzyżewice.

Stacja ta powstała w roku 1995 i konsekwentnie przechodzi etapową modernizację oraz rozwój o nowe technologie.

6 listopada 2023 roku w siedzibie Wodociągów Leszczyńskich została podpisana umowa z leszczyńską firmą Hydro-Partner na zadanie pod nazwą:

„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Strzyżewicach-częściowa wymiana orurowania i armatury filtrów ciśnieniowych wraz z automatyką i sterowaniem.”

Wartość inwestycji wynosi aż 2 mln 270 tys. zł netto. 

Główny zakres II etapu modernizacji obejmuje:

  • Wymianę częściowego/pozostałego orurowania przy filtrach,
  • Wymianę przepływomierza zbiorczego wody surowej na hali kaskad,
  • Wymianę wszystkich przepustnic wraz z napędami elektrycznymi przy filtrach,
  • Wymianę całego układu sterowania i wizualizacji SCADA Asix,
  • Przystosowanie studni w lesie do odpowiedniej komunikacji, z wykorzystaniem istniejącej sieci światłowodowej,
  • Odmalowanie wszystkich filtrów ciśnieniowych.

Termin realizacji wynosi 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (spodziewamy się zakończenia zadania z początkiem maja 2024 roku).