Inwestycja na Al. 21 Października w Lesznie

Inwestycja na Al. 21 Października w Lesznie

Zadanie zrealizowane zostało we współpracy z Miastem Leszno.

W ramach inwestycji przebudowana została: sieć wodociągowa metodą wykopową wraz z przepięciem/przebudową przyłączy wodociągowych, sieć kanalizacji ogólnospławnej metodą wykopową wraz z przepięciem/przebudową przyłączy kanalizacji ogólnospławnej (w tym: przebudowa przyłączy sieci kanalizacji ogólnospławnej w technologii bezwykopowej za pomocą rękawa termoutwardzalnego nasączonego żywicami epoksydowymi). 

W trakcie zadania realizowane zostały również roboty drogowe w zakresie przebudowy chodników oraz nawierzchni jezdni.

Wykonawca inwestycji: LU-MAX Łukasz Masłowski

Wartość zamówienia: 1 525 499,20 zł brutto w tym zakresie dla:

•       MPWiK -  1 059 991,31 zł brutto

•       Miasta Leszna - 465 507,89 zł brutto

Termin przekazania placu budowy: 31.08.2022 r. 

Wykonano:

  W zakresie zlecanym przez MPWiK:

•       przebudowa sieci wodociągowej z rur PE 100, DN 160, SDR 17 o długości 373,20m,

•       przebudowa/przepięcia przyłączy wod. Z rur PE 100 SDR 17, DN 40 o długości 79,10m,

•       przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej z rur PVC DN 315 i DN 250 o dł. 332,45m,

•       przebudowa/przepięcia przyłączy kan. ogólnospławnej z rur PVC, DN200 o dł. 54,25m,

•       bezwykopowa przebudowa przyłączy kan. ogóln. za pomocą rękawa termoutwardzalnego nasączonego żywicami epoksydowymi (4 szt).

  W zakresie dla Miasta Leszna:

•       rozbiórka nawierzchni jezdni, chodników, obrzeży i krawężników,

•       wykonanie robót ziemnych,

•       ustawienie nowych krawężników, obrzeży, ścieku przykrawężnikowego,

•       wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym.

Inwestycja realizowana była w okresie od 31.08.2022r. do 02.03.2023r.

Źródło zdjęć: Miasto Leszno.