Budowa zbiorników buforowych na terenie siedziby Wodociągów Leszczyńskich przy ul. Lipowej w Lesznie

Budowa zbiorników buforowych na terenie siedziby Wodociągów Leszczyńskich przy ul. Lipowej w Lesznie

 

Aktualnie realizowane jest zadanie związane z budową zbiorników buforowych na kanalizacji ogólnospławnej na terenie siedziby Wodociągów Leszczyńskich przy ul. lipowej w Lesznie.

W dniu 31 lipca 2023 roku podpisano umowę z firmą P.H.U. Chod-Dróg Przemysław Andrzejewski z siedzibą w Krobi.

Wartość umowy wynosi 12 mln 800 tysięcy złotych netto, a termin gwarancji jakości to 96 miesięcy.

Termin realizacji wynosi 18 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą tj. do dnia 31.01.2025 roku.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 11 sierpnia 2023 roku.

 

Zakres zadania obejmuje:

  • budowę trzech, żelbetowych, prefabrykowanych zbiorników retencyjnych o pojemności 2000 m3 każdy (łącznie więc powstanie 6000 m3 retencji), na istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej,
  • budową niezbędnych komór, studni i kanałów kanalizacyjnych.

 

Celem zadania jest przetrzymanie i opóźnienie spływu ścieków komunalnych wraz z wodami opadowymi z terenu Miasta Leszna, dopływających do oczyszczalni ścieków w Henrykowie w trakcie intensywnych opadów deszczu.

Budowa zbiorników pozwoli wyrównać przepływy w kolektorze o średnicy 1800 mm doprowadzającym ścieki do oczyszczalni, co w znacznym stopniu umożliwi kontrolowanie pracy części mechanicznej oczyszczalni, nie powodując jej przeciążenia.

Dodatkowo na zbiornikach powstanie mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 50kW, natomiast w przyszłości planowany jest w tym miejscu odzysk ciepła z buforowanych  ścieków.