Farma fotowoltaiczna na SUW Strzyżewice

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie małej instalacji odnawialnego źródła energii o mocy 489,39 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Strzyżewicach przy ul. Lotniczej 50.

Naziemna instalacja fotowoltaiczna będzie złożona z 1483 szt. paneli monokrystalicznych o mocy jednostkowej 330Wp zamontowanych na systemowych wolnostojących konstrukcjach stalowych zakotwionych w gruncie metodą wbijania wraz z niezbędnym okablowaniem i urządzeniami po stronie napięcia DC oraz urządzeniami i infrastrukturą kablową po stronie napięcia AC. 

W trakcie postępowania, prowadzonego w oparciu o przepisy RUZS obowiązującego w MPWiK Sp. z o.o. wpłynęły 3 oferty.