Instalacja fotowoltaiczna na SUW Strzyżewice

Kolejne panele słoneczne pojawiły się na naszej największej Stacji Uzdatniania Wody w Strzyżewicach. 

Naziemna instalacja fotowoltaiczna została złożona z 1483 szt. paneli monokrystalicznych o mocy jednostkowej 330Wp zamontowanych na systemowych wolnostojących konstrukcjach stalowych zakotwionych w gruncie metodą wbijania wraz z niezbędnym okablowaniem i urządzeniami po stronie napięcia DC oraz urządzeniami i infrastrukturą kablową po stronie napięcia AC. 

Na realizację inwestycji pozyskano finansowanie zewnętrzne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Umowę na wytwarzanie energii elektrycznej w małej instalacji fotowoltaicznej o mocy 489,39 kWp podpisano dnia 7 lutego 2022 r., a oficjalne dokonanie odbioru nastapiło 1 marca 2022 r.

Podstawowe informacje o naszej  inwestycji, w tym mocy, wykonawcy zadania oraz dokładnej wartości umowy na załączonej grafice.