Mikroinstalacja fotowoltaiczna na Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie

W dniu 22.02.2022 r. Wodociągi Leszczyńskie podpisały umowę na budowę farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie. To już trzecia instalacja tego typu w Spółce – tym razem o mocy 48 kWp.

Naziemna mikroinstalacja fotowoltaiczna została złożona z 128 szt. monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 375Wp o łącznej mocy DC 48 kWp zamontowanych na systemowych wolnostojących konstrukcjach stalowych zakotwionych w gruncie metodą wbijania wraz z niezbędnym okablowaniem i urządzeniami po stronie napięcia DC oraz urządzeniami i infrastrukturą kablową po stronie napięcia AC. Panele zostały ustawione w kierunku południowym (azymut 1800) pod kątem 25 stopni minimalizującym odległości pomiędzy kolejnymi rzędami, w układzie czterech poziomych paneli w rzędzie na sześciu konstrukcjach (stołach).

Wykonawca: Wielkopolska firma SOLARSPOT Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach przy ul. Przemysłowej 13.

Protokół Odbioru Końcowego został sporządzony i podpisany w maju 2022 r., natomiast umowę na wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji podpisano dnia 6 czerwca 2022 r.

Wartość robót netto wyniosła 194.880 złotych.