Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Ogrodowej

Wykonawca: Cons Control System Sp. z o.o., ul. Klonowa 3, 66-016 Czerwieńsk

Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej została wykonana w technologii bezwykopowej za pomocą rękawa termoutwardzalnego nasączonego żywicami epoksy-dowymi o grubościach, zapewniających przenoszenie obciążeń eksploatacyjnych. Zainstalowano kształtki kapeluszowe w miejscach, gdzie zauważono zły stan techniczny miejsc włączeń przyłączy do sieci oraz przeprowadzono renowację studzienek kanalizacyjnych.

Wykonano:

  • renowację sieci kanalizacyjnej metodą rękawa nasączonego żywicą epoksydową kanału betonowego DN300 – 339 m.
  • modernizacje studni systemem chemii budowlanej wraz z wymianą stopni złazowych – 12 szt.
  • montaż kształtki kapeluszowej krótkiej – 12 szt.
  • montaż kształtki kapeluszowej długiej – 5 szt.

Inwestycja realizowana była w okresie od 27.09.2021 r. do 19.11.2021 r.

Wartość robót: 403 713,20 zł netto