Ścieżka Edukacyjna przy ulicy Lipowej w Lesznie

Skwer przy ul. Lipowej w Lesznie zyskał w 2021 roku nowe oblicze, a mianowicie edukacyjno-rekreacyjne. Pojawiły się tutaj tablice oraz urządzenia dydaktyczne. Zostały zasadzone drzewa gatunku jarząb szwedzki. Teren zielony zyskał rolę bioretencyjną – jest tu przepuszczalna nawierzchnia mineralna oraz łąki kwietne. 

Celem powstania ścieżki jest efektywna edukacja ekologiczna mieszkańców, a szczególnie dzieci i młodzieży. Chcemy propagować wiedzę o wodzie i ochronie jej zasobów, przedstawić tematykę bioretencji oraz ochrony bioróżnorodności. Dlatego ścieżka edukacyjna została wyposażona w tablice dydaktyczne, w tym również takie, które mają formę gier dla najmłodszych. Jest też urządzenie edukacyjne przedstawiające zjawisko tworzenia się wirów wodnych oraz instalacja multimedialna, która prezentuje treści edukacyjne i informacyjne w atrakcyjnej i nowoczesnej formie tzw. infokiosku. Na terenie ścieżki zostało zlokalizowane źródełko wody pitnej, dzięki któremu można ugasić pragnienie leszczyńską kranówką. Urządzenie wyposażone jest w system samopłukania dla bardziej higienicznego i bezpiecznego użytkowania, co jest obecnie bardzo ważne. Ponadto odnowiliśmy znajdującą się na tym terenie pompę abisyńską, a obok znajduje się tabliczka informacyjna prezentująca zasadę działania takich pomp oraz ich funkcje.

Powiedzmy kilka słów na temat łąk kwietnych – zakładanie ich w miastach ma wiele plusów i jest szczególnie istotne w obliczu zachodzących zmian klimatu. Tereny te dzięki licznemu udziałowi kwitnących gatunków niewątpliwie stanowią także dekorację skwerów miejskich nadając im naturalistycznego charakteru. Ponadto, co bardzo istotne, to zbiorowiska roślinności cechującej się dużą odpornością na suszę, a jednocześnie pozwalające skutecznie utrzymywać równowagę wodną w środowisku. Podczas intensywnych opadów atmosferycznych nadmiar wody jest skuteczniej odprowadzany do gleby, natomiast w czasie suszy tereny łąk kwietnych chronią glebę przed nadmiernym wysychaniem. Kolejną ich zaletą jest łatwość w utrzymaniu - nie wymagają podlewania, a ich koszenie odbywa się maksymalnie dwa razy w roku. Zakładanie miejskich łąk kwietnych jest także pożądane z tego powodu, że wpływają one na obniżenie temperatury na danym terenie, akumulują pyły komunikacyjne oraz obniżają poziom hałasu. Przy ulicy Lipowej zostały wysiane różne gatunki roślin miododajnych, które nie tylko są kolorowe i pachnące, ale także wspierają ochronę bioróżnorodności - zapewniają pożywienie i schronienie dla zwierząt. Z uroków łąki korzystają nie tylko ptaki, czy małe ssaki, ale głównie pożyteczna entomofauna, w tym zapylacze takie jak pszczoły samotnice i motyle. Zadbaliśmy o sprzyjające warunki dla pożytecznych owadów – mogą schronić się w dwóch specjalnych domkach ustawionych na terenie łąki kwietnej. Zatem można powiedzieć, że realizacja naszego projektu jest działaniem z grupy tych wspomagających ograniczenie negatywnych zmian zachodzących w środowisku. 

Skwer przy ulicy Lipowej to zarówno miejsce edukacji ekologicznej poprzez zabawę, jak również teren wypoczynku, a jednocześnie miejsce przyjazne miejskiej faunie. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

Ścieżka edukacyjna znajduje się na terenie ogólnodostępnym i można odwiedzać ją indywidulanie,  korzystając z jej walorów na przykład podczas spacerów. Ponadto dla dzieci i młodzieży Wodociągi Leszczyńskie zorganizują zajęcia edukacyjne z pracownikami Spółki. Aby umówić zajęcia z naszym edukatorem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

Dział Edukacji i Obsługi Zarządu

65 529 83 13

edukacja@mpwik-leszno.pl